Broedvogels

foto-project-3-1

Monitoring broedvogels ruilverkaveling Elingen
foto-project-3-2In het gebied van de ruilverkaveling Elingen (Lennik – Sint-Pieters-Leeuw) inventariseerden we broedende akkervogels als Veldleeuwerik, Geelgors en Patrijs.

Er werd hier al een inventarisatie uitgevoerd in 2002 en 2010. Door gericht beheer van akkerstroken wordt hier ruimte gegeven aan de zeldzaam wordende akkervogels.

Opdrachtgever: Vlaamse Landmaatschappij Regio West