Parkbeheerplan

foto-project-2

Park- en bosbeheerplan Sorghvliedt te Antwerpen
Het park van Sorghvliedt is een historisch park met onder meer het voormalige kasteel (nu districthuis) en een grote parkvijver.

We stemden het  beheer van het park (met heel wat waardevolle cultuurhistorische elementen als de Belvedère en een oude dreef) af op het intense gebruik door kinderen en recreanten.

Opdrachtgever: Stad Antwerpen