Bermbeheerplan

foto-project-1-1

Actualisatie bermbeheerplan Lochristi

foto-project-1-2In 2007 werden de bermen in het buitengebied van Lochristi geïnventariseerd en stelden we een bermbeheerplan op.

In 2014 deed greenspot een  wetenschappelijke evaluatie van het gevoerde bermbeheer .

We gingen na of  het beheer heeft geleid tot ecologisch waardevollere bermen. Op basis van steekproeven en opnameplots werd het bermbeheer bijgestuurd.

Opdrachtgever: gemeente Lochristi