Beheerplan Roomakker

foto-project-5-2

Beheerplan Roomakker te Tielrode
Het Provinciaal Domein De Roomakker bestaat uit voormalige kleiwinnigsputten.

Het natuurgebied herbergt een bijzonder omvangrijke populatie Bosorchis.

Ook de zeer zeldzame orchidee Wit bosvogeltje komt er voor.

Opdrachtgever: Provincie Oost-Vlaanderen