Ons bureau

foto-bartGreenspot vof is een onafhankelijk advies- en ontwerpbureau voor ecologie, landschap en biodiversiteit.

De werkvelden van Greenspot vof zijn monitoring- en inventarisatiestudies, beheerplanning, optimaliseren van ecosysteemdiensten en beleid- en impactstudies.

Greenspot zet zich in om concrete zaken op het terrein te realiseren. We adviseren niet alleen maar voeren ook het beheer uit in greenspots. Op een greenspot® wordt gestreefd naar maximale biodiversiteit door een natuurrijke inrichting en duurzaam beheer.

Greenspot heeft bijzondere aandacht voor duurzaam ondernemen en voor de ontwikkeling van biodiversiteit bij het uitwerken van projecten.

Greenspot werkt bij grotere of complexere opdrachten samen met andere bureaus, die zich ook richten op het creatief, kwalitatief en duurzaam uitvoeren van projecten.