Expertise bomen

Oude bomen zijn niet alleen ecologisch interessant maar veelal ook landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol. Via het opstellen van een bomenplan  ontwikkelt greenspot een visie voor het beheer en behoud van bomenrijen en oude bomen.

Autochtone genenbronnen van bomen en struiken
slidefoto-07Greenspot heeft de laatste jaren in Vlaanderen en Nederland meegewerkt aan de inventarisatie van honderden houtkanten, hagen, holle wegen, bosranden, ... om de aanwezigheid van autochtone genenbronnen van bomen en struiken na te gaan. Hierbij werd er een schat aan oude knotbomen, hakhoutstoven, zeldzame rozen, etc. gevonden. Dit onderzoek wordt gebruikt om oogstplaatsen voor plantmateriaal met autochtone herkomst ('Plant van hier') vast te leggen.

Greenspot voert ook Visual tree assessment (VTA) controles uit waarbij gekeken wordt naar de kenmerken en de toestand van een boom. Dergelijke controles worden vooral uitgevoerd in parken en grote tuinen.