Creatie greenspot

In een GREENSPOT® wordt een aangename omgeving met een hoge biodiversiteit ontwikkeld en wordt er een duurzaam beheer gevoerd. De aanleg van bloemrijke zones, een natuurlijke vijver, bloeiende struiken, etc. zorgt voor een aantrekkelijk leefgebied voor bijen, vlinders, vleermuizen, vogels en kikkers.

Greenspot ontwerpt groenzones als bufferzones, tuinen en bossen waarbij naast rust- en verpozingplaats wordt gestreefd naar maximale biodiversiteit. Bij het beheer van GREENSPOTS worden er geen pesticiden gebruikt, worden er geen of enkel natuurlijke meststoffen gebruikt en wordt al het groenafval (maaisel, snoeisel) ter plaatse verwerkt.

Een ecologisch beheer zorgt niet alleen voor extra leefgebied voor planten en dieren maar is ook arbeidsarm en veelal heel wat goedkoper dan klassiek beheer.

Volgende GREENSPOTS werden ingericht of zijn in beheer:

Natuurrijke industriezone te Erembodegem  20150729_095520Rond het nieuwe bedrijfsgebouw van Aerosleep nv te Erembodegem werd in 2015 een bloemenweide en een inheemse houtkant aangelegd. Er werden ook nectarbomen zoals Winterlinde aanplanten. Op het bedrijfsgebouw werden nestkasten voor Huiszwaluw en Gierzwaluw en ook twee vleermuizenkasten opgehangen. De ecologische brandblusvijver ligt net naast de bedrijfszone wat voor extra biodiversiteit zorgt. Een verpozingplek in natuurlijke materialen geeft uitzicht op de vijver.

 20150729_095623

Voorbereidingen voor aanleg bloemenweide (april 2015) - wilde bijen op biggenkruid (juli 2015)

Grote tuin met oude fruitbomen in Lemberge

greenspot-lembergeHet betreft een  tuin (0,2 ha) met 100-jarige fruitbomen (appel, peer, kers, pruim, okkernoot). In de natuurvijver komen 4 soorten amfibieën voor zoals onder andere de Poelkikker. Er werden in de tuin al 5 soorten vleermuizen waargenomen en in een oude muur is een grote populatie Rosse metselbijen aanwezig. Een Vos komt regelmatig op bezoek. In de weide achteraan, omzoomd door een gemengde houtkant aangeplant met autochtoon materiaal, is er begrazingsbeheer met schapen.

Hoogstamboomgaard in Melle

boomgaard okOp een voormalige akker werd een hoogstamboomgaard met 150 bomen en 40 oude fruitrassen aangeplant. Naast de boomgaard wordt op het perceel biogroenten gekweekt. Van het fruit wordt jaarlijks bio-appel- en perensap gemaakt.

 

Natuurtuin in Sint-Lievens-Houtem

greenspot-stlievenshoutemEen bijzonder aangename tuin van ruim 1 ha. De tuin heeft een unieke verzameling oude cultuurrozen en inheemse rozen. Boerenzwaluw broedt in de schuur en Kerkuil komt er jagen. De tuin is van het vroege voorjaar tot het najaar erg insectenrijk, met veel bijen, vlinders (Oranje zandoogjes, Koninginnenpages, ...).

 

Ecologische vijver te Koksijde

Een voormalig tennisterrein (500 m²) in een villawijk in de duinen van Koksijde vormden we om tot een ecologische vijver met een natuurrijke zone errond. Met het vrijgekomen zand werd een kleine duin aangelegd en helmgras aangeplant. Zie hieronder de toestand voor én na.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  vijver en duin

Privaat bos te Zoersel

greenspot-zoerselIn een gevarieerd bos van 16 ha te Zoersel wordt door bestrijding van Am. Vogelkers en gerichte kappingen gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling, met soorten als  Zomereik, berk, Zwarte els en Grove den. De aanwezige dreefbomen worden zo lang mogelijk behouden en ontbrekende delen worden met Zomereik ingeboet. Een vochtige zone met Moeraszegge, wilgen en elzen kan spontaan ontwikkelen.