icon-greenspot

beheerplanning en monitoring

Greenspot heeft meer dan 20 jaar ervaring in de opmaak van beheerplannen voor bossen, natuurgebieden, bermen en parken...

meer

icon-greenspot

      vleermuizenonderzoek

Vleermuizen zijn mysterieuze dieren. Hoewel ze veelal dicht bij ons vertoeven, worden ze meestal niet opgemerkt. Ze verblijven tijdens de zomer in bomen of huizen...

meer

icon-greenspot

              expertise bomen

Oude bomen zijn niet alleen ecologisch interessant maar veelal ook landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol. Via het opstellen van een bomenplan...

meer

icon-greenspot

     creëer je eigen greenspot

In een GREENSPOT® wordt een aangename  omgeving met een hoge biodiversiteit en duurzaam beheer ontwikkeld. De aanleg van bloemrijke zones...

meer

in the spot

foto-vleermuis
Opleiding vleermuisvriendelijk bomenbeheer
Bomen vormen een essentieel onderdeel in het leefgebied van de meeste vleermuissoorten bij ons. Het is dan ook belangrijk zorgzaam om te gaan met bomen die potentieel als kolonieboom kunnen worden gebruikt. We verzorgen een gedegen opleiding met een theoretisch deel (soorten vleermuizen, ontstaan van holtes, middelen om vleermuizen op te sporen, etc.) en een praktisch gedeelte waarbij oa. het gebruik van een warmtebeeldcamera en boomcamera wordt gedemonstreerd.

meer

 

vlinder ok3
Een eigen greenspot creëren...
In een GREENSPOT®wordt een aangename  omgeving met een hoge biodiversiteit en duurzaam beheer ontwikkeld. De aanleg van bloemrijke zones, een natuurlijke vijver en bloeiende struiken zorgt voor een aantrekkelijk leefgebied...

meer

projecten

bermbeheerplan
Actualisatie bermbeheerplan Lochristi. In 2007...

meer

 


parkbeheerplan
Het park van Sorghvliedt is een historisch park...

meer

 


monitoring broedvogels
In het gebied van de ruilverkaveling Elingen...

meer